werkplaats voor kinderen, jongeren, volwassenen met hinder 

      thuis, op school, met/zonder werk t.g.v. een depressie, ASS, ADHD, Burn-out, of Trauma  

 

Wat kun je halen, doen, samen maken op de Werkplaats:                       voor thuis, op school, op je werk en in de zoektocht naar een baan 

De diensten van de werkplaats:

* Individuele begeleiding,                                                                                                             waarbij we samen met jou een begeleidings- en een ontwikkelplan opstellen, voor nieuwe inzichten en handige vaardigheden waarmee jij de gewenste stappen kunt maken, thuis, op school, op je werk, of naar een baan

* daarbij opleiding- en beroepskeuzebegeleiding en advies en een uitvoeringsplan

* opgesteld in afstemming met jouw ouders, partner, vriend

* een programma speciaal voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitgevoerd  i.s.m. Werkplein en LOC Ability, gericht op rehabilitatie, het herstel van jouw zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden en het vinden van een passende baan. Met de inzet van training, opleiding en een werkervaringsplaats bij jouw in de buurt.  Bijvoorbeeld in jouw eigen dorp als Thuis- of Burenhulp, of als Klasse-assistent,

* op doorverwijzing via het CJG, Sociaal Buurtteam, het Werkplein, Werkgever/Arbo Dienst en  met beschikking en/of begeleidingsvergoeding 

* met een onderzoek naar de door jou gewenste en volgens ons te bieden ondersteuning bij deze ontwikkelstappen, 

* zodat jij jouw regie kunt voeren op school, in contact met vrienden,  in je werk en je zelfstandig en zelfredzaam wordt

* een regelmatige evaluatie van de voortgang  waarin we samen, met jouw ouders/ partner kijken of de plannen bijgesteld kunnen of moeten worden, met een rapportage aan het CJG, het Sociale Team, de huisarts, werkgevers 

* wij zorgen voor de maandelijkse administratieve afwikkeling, de zgn. cliëntadministratie en declaratie, de rapportages, zoals we dat aan het begin van het traject met elkaar afspraken

 EN OOK  LEUKE ZAKEN als!

* een maandelijks AUT-café waar jij, jouw ouders, broertjes/zusjes, partner anderen kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, thema's kunnen bespreken, met de inbreng van deskundigen 

* je pony- en paardrijles, samen met broertjes/zusjes huifkartochten maken, met vriendjes fitnessen, golfen, boogschieten, of juist lekkerrustig naar de sauna in combinatie met Mindfulness en je laten masseren

* samen plannen worden voor een zomerkamp met/zonder pony- rijden, natuurtochten in het Lauwersmeergebied

* trainingen en cursussen voor ouders/verzorgers, partners, leerkrachten, broertjes/zusjes, collega's om beter inzicht te krijgen in de patronen die er zitten in ASS, ADHD, depressie, burn-out, trauma's en hoe ondersteuning te bieden om deze te doorbreken en ook zelf plezier te hebben in het dagelijkse leven

* Dit zijn ook diensten, die niet door de gemeente worden vergoed, waarvoor we op zoek zijn voor een bijdrage in de kosten