werkplaats voor kinderen, jongeren, volwassenen met hinder 

      thuis, op school, met/zonder werk t.g.v. een depressie, ASS, ADHD, Burn-out, of Trauma  

 

 Werkplaats Karstens bv, de Coöperatie en de stichting Work Autcomes:

 

Geertje Karstens, werkt als adviseur, coach, therapeut, loopbaanadviseur voor Werkplaats Karstens bv en is lid van de Coöperatie en maakt gebruik van de ondersteuning van het Facilitaire Bureau dat is ondergebracht bij de stichting Work AUTcomes.

Als initiatiefnemer van de Coöperatie is ze de voorzitter en het contactpersoon voor gemeenten, verwijzers en mag ze optreden als hoofdaannemer/regisseur, om samen met de andere leden diensten aan te bieden.                        Als initiatiefnemer voor het inrichten van het Facilitaire/Administratie Bureau, dat is ondergebracht bij de stichting, treedt ze op kwaliteitsadviseur, coördinator en projectmanager.

Zij onderhoudt de contacten met gemeenten, collega-instellingen, werkplein en het UWV, onderwijsinstellingen, met ouders en anderen, die van belang zijn voor het bieden van een maatwerktraject.                                    Trajecten voor kinderen, jongeren, studenten, volwassenen, die begeleiding willen om weer aansluiting te kunnen maken thuis, op school, op het werk, dan wel op zoek zijn naar een leuke en passende opleiding en werk en daartoe  knelpunten ondervinden t.g.v. ASS, ADHD, depressie, Burn-out, trauma en/of langdurig werkzoekende zijn. 

Daarbij hoort ook de ondersteuning en begeleiding voor de ouders, leerkrachten, docenten en op verzoek collega's als onderdeel van het begeleidingsplan.                                                                                                          Vanuit de werkplaats wordt er maandelijks door haar een AUT-café aangeboden, waar kinderen, jongeren, volwassenen in de rol van partner en ouders, met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en via themabehandeling, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Kennis en vaardigheden in het begeleiden van de kinderen, de partner, de leerlingen, enz. en ook om zelf plezieriger de dag door te komen. 

Coöperatie en Stichting Work AUTcomes

Naast de coöperatie Work AUTcomes is er een stichting Work AUTcomes, waar de Coöperatieleden gebruik van maken voor de uitvoering van de Administratieve en Facilitaire diensten. De facilitaire en administratieve handelingen die nodig zijn voor het begeleiden van de cliënten en het hebben en houden van het overzicht op gemaakte afspraken met de verwijzers, en de benutte uren/budgetten, het declareren. Als ook het verzorgen van het berichtenverkeer met de gemeenten, zorgverzekeraars voor de geboden diensten. Daarnaast het zorgdragen voor de registratie als toegelaten instelling, het onderhouden van de kwaliteitssystemen, de HKS en ISO-certificering, de te nemen maatregelen voor de privacybescherming, het hebben van een klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon, het bewaken van de SKJ registratie-voorwaarden, het hebben van een VOG voor elk lid.

Voorzieningen en maatregelen die als voorwaarde worden gesteld door de gemeenten als het beschikbaar stellen van de middelen voor het bieden van de specialistische begeleiding en ondersteuning.